Privatumo politika

Bendrovė UAB „Euronada” užtikrina, kad mūsų renkama informacija apie Jus yra apsaugota. Naudodamiesi mūsų svetaine ar paslaugomis Jūs sutinkate su duomenų apie Jus rinkimu naudojimu ir dalijimusi pagal Privatumo politikos nuostatas. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad UAB „Euronada“  juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi svetainėje. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi svetaine, kiek tai leidžia svetainės bendrosios taisyklės. Bendrovė veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė, t.y. yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su finansines paslaugas (vartojimo kredito, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo, lizingo, finansinės nuomos, paskolos verslui, faktoringo ir kt.) teikiančiomis įmonėmis (toliau – Kredito davėjai) ir tarpininkauja teikiant Jūsų asmens duomenis gauti finansavimui.

Kredito davėjai yra šie asmenys:  

AB “Neo Finance”www.paskoluklubas.lt
UAB “SME Finance”www.smefinance.lt
UAB “Išmanusis Finansavimas”www.simplefin.lt
UAB “I asset management”www.nucapital.lt
UAB “SB lizingas”www.sblizingas.lt
UAB “Blender Lithuania”www.blender.loan
UAB “IPF Digital Lietuva”www.credit24.lt
UAB “Finora kreditas”www.finoracapital.eu
UAB “SME Finance”www.smefinance.lt
UAB “Capitalia”www.capitalia.lt
UAB “Kredito garantas”www.kreditogarantas.lt
Šeimos kredito unijawww.unija.lt
Kauno regiono kredito unijawww.kaunounija.lt
AS filialas “Inbank”www.inbank.lt
UAB “Ferratum finance”www.capitalbox.lt
UAB “Sostinės kreditai”www.ecocredit.lt
AB “Šiaulių bankas”www.sb.lt
AS Citadele banka Lietuvos filialaswww.citadele.lt
UAB “Nordstreet”www.nordstreet.lt
UAB “Profitus”www.profitus.lt
UAB “PayRay”www.payray.lt
Kredito unija “Saulėgrąža”www.sauletaunija.lt
Jungtinė centrinė kredito unija Kredawww.kreda.lt
Kėdainių krašto kredito unijawww.kedainiukrastounija.lku.lt
AS West kredit filialaswww.westkredit.lt

UAB „Kredito partneris“

www.creditpartner.lt

1.Sąvokos:

     1.1 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

      1.2 Duomenų valdytojas – UAB “Euronada”, registruota adresu Eišiškių pl. 47-312;

      1.3 Duomenų tvarkytojas – UAB “Interneto vizija”, registruota adresu J. Kubiliaus g. 6, Vilnius;

      1.4 Įmonė – LR Registrų centro Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruota: Euronada, UAB, juridinio asmens kodas 305222239, registruotos buveinės adresas Eišiškių pl. 47-312, Vilnius, Lietuvos Respublika

      1.5 Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

2. Kodėl renkami asmens duomenys? Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, teikti pagalbą, informaciją, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises ir interesus.

3. Informacija apie Jus mes naudojame: mūsų svetainei administruoti ir tobulinti; pasiūlyti naujas ir esamas paslaugas (SMS, el. paštu); statistiniais ir rinkodaros tyrimo tikslais – įvertinti ir išsiaiškinti reklamos, kurią mes teikiame Jums ir kitiems asmenims teikti aktualią reklamą; visais kitais teisėto naudojimo tikslais; duomenis perduoti Kreditoriams mokumo vertinimo tikslais.

4. Mūsų renkama informacija: registracijos formoje privatiems asmenims privaloma pateikti šiuos tikslius duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Asmens dokumento numeris bei tipas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Šeimyninė padėtis;
 • Kliento ir šeimos pajamos per mėnesį, šeimos gaunamų pajamų šaltiniai;
 • Turimi finansiniai įsipareigojimai/ turimi šeimos finansiniai įsipareigojimai bei rūšis;
 • Sutuoktinio asmens kodas.

5. Registracijos formoje privatiems asmenims privaloma pateikti šiuos tikslius duomenis:

 • Įmonės pavadinimas;
 • Įmonės kodas;
 • Įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas;
 • Įmonės adresas;

6. Dalijimasis informacija

 • Bet kuriuo metu galime atskleisti Jūsų duomenis savo grupės darbuotojams;
 • Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti teikiama dėl šių priežasčių:
 • Parduodant visą ar dalį bendrovės;
 • Kai privalome tai padaryti dėl teisinių reikalavimų;
 • Siekiant sumažinti užkirsti kelią sukčiavimui ar padėti nuo jo apsisaugoti;
 • Siekiant įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą;
 • Siekiant perduoti duomenis analizuoti Kreditoriui – partneriui;
 • Gaunant kliento prašymą perkelti surinktą informaciją tretiesiems asmenims arba pačiam klientui.

7. Turimos teisės dėl Jūsų duomenų naudojimo:

 • Pateikęs užklausą svetainės administratoriui raštu/ el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus. Jūs turite teisę pateikti užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos. Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą ir Jūsų prašymu mes persiųsime Jums arba tiesiogiai kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma) su Jumis susijusius susistemintus asmens duomenis, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu. Sutikus su privatumo politika Bendrovė turi teisę perduoti surinktus duomenis Partneriams pagal Bendradarbiavimo sutartis. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis jeigu Jūsų reikalavimas yra atitinka Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 punkto nustatytus reikalavimus. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. UAB „Euronada“ iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, UAB „Euronada“ turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekdami su mumis.

8. Kaip su mumis susisiekti? Galite kreiptis į mus, pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl mūsų Privatumo politikos taip pat atnaujinti mūsų turimą informaciją apie Jus ar Jūsų parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@finmo.lt arba telefono numeriu + 370 678 82715.


9. Slapukų naudojimas:

 • finmo.lt svetainėje slapukai (angl. „cookies“) Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio atmintyje. Naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.
 • Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai yra perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios www.paskoluvejas.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti.

10. Baigiamosios nuostatos – ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti UAB „Euronada“ turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.

11. Slapukų politika – UAB “Euronada”, juridinio asmens kodas 305222239, buveinės adresas Eišiškių pl. 47-312, Vilnius informuoja, kad svetainėje www.finmo.lt naudoja slapukus siekdama pagerinti jūsų naršymo kokybę.

12. Kas yra slapukai?

 • Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

13. Kodėl jūs naudojate slapukus?

 • užtikrinti, kad svetainė veikia taip, kaip ji turi veikti;
 • užtikrinti, kad neturėsite iš naujo prisijungti kaskart apsilankę svetainėje;
 • išsaugoti jūsų nustatymus per apsilankymą ir tarp jų; pagerinti svetainės greitį/saugumą;
 • suteikti jums galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir “Google”;
 • užtikrinti, kad prisijungę galėsite pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau rastumėte tai, ko ieškote;
 • nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė;
 • kurti veiksmingesnę rinkodarą.

14. Kokių tipų slapukus naudojate?

 • griežtai privalomi slapukai Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.
 • analitiniai slapukai Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
 • funkciniai slapukai Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai 2 Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

15. Kokius slapukus Jūs naudojate? UAB “Euronada” įmonė naudoja visus punkte Nr. 14 išvardintus slapukus.

16. Kaip galiu valdyti slapukus?

 • Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime numatyti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite. Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.